20060519

reedene kodutee ja resümee

Istun üksi arvutiklassis. Võib-olla olen üldse praegu ainuke tudeng koolimajas. On reede õhtu, kell on 20.24. Vanem kursus on Pärnus etendusel ja ka meie omad on läinud. Lähen minagi varsti. Koju. Vabaduse väljakult lähen trolli või bussi peale. Ma saan koju number 2 või 3 trolliga ning 17 või 17a bussiga. 17 vist praegusel kellaajal enam ei käi, ta sõidab üldse mingitel väga imelikel kellaaegadel. Või oli vastupidi? Et 17a käib imelikel kellaaegadel ja üldjuhul käib 17. Praegu ei mäleta.

Igatahes jah. Pärast hommikust suurt tantsuproovi, mis kestis kolm ja pool tundi, jooksin Pedasse, kust sain juhendajalt lõputööle autogrammid ja siis trammi ja Virus maha ja Jajaa koopiakeskusesse. Eelistan musti kõvasid kaani (või kaasi?, võtku saatan mu eesti keele oskust) sinistele. Kahe eksemplari kaanetamine maksis 200 krooni. Siis viis tramm mind tagasi Pedasse ja esitatud see üllitis saigi. Ei ole praegu õndsat tunnet. Võib-olla ei tule see tunne ka peale kaitsmist.

Õhtupoolikul tegin mina, Robert ja Marion igaüks oma muinasjutu asjus kogu kursuse proove. Minu proov vist ei kukkunud hästi välja. Olen täna kaks korda koolimajas dušši all käinud, aga ainult esimesel korral pesin pead. Liiga tihe juustepesu pole hea.

Siin on pealkiri ja rešümee.

MITME KEELE OSKUSE SEOS TÖÖMÄLU MAHUGA

Töö teoreetilises osas antakse ülevaade töömälu kontseptsioonist ja „fonoloogilisest lingust“ kui töömälu kõige olulisemast komponendist, mis on otseselt seotud keeleõppimise ja sõnade meeldejätmisega. Rahvusvahelise empiirilise uurimuse alusel võrreldakse Eesti ja Prantsusmaa valimit. Leiab kinnitust, et töömälu maht on seotud keelteoskuse ja keeleõpingute alustamise vanusega. Kuid kuna Eesti ja Prantsusmaa valimid olid koostatud erinevatel põhimõtetel, siis ei järeldunud üheselt interpreteeritavaid tulemusi. Eestlaste puhul oli tugevaim seos erinevate keelte oskuse arvu ja töömälu mahu vahel, prantslaste puhul olid pöördvõrdeliselt seotud töömälu maht ja võõrkeele õpingute alustamise iga. Eestlaste puhul oli enesekohane metakognitiivne inglise keele oskuse hindamine seotud töömälu mahu ja keelteoskusega, prantslaste puhul neid seoseid ei ilmenenud. Antud töö juhib tähelepanu mitmes keeles mõtlevate inimeste infotöötlusprotsessidele.

Comments:
See veel puuduks, et mõni saatan peaks keeleoskusse sekkuma. Tead küll, annad kuradile sõrme, ta võtab terve käe. Või kuidagi nii. Mis siis üldse alles jääb?

Aga kaasi, muidu.

Ja minu arust su proov tegi asju konkreetsemaks, see hea.
 
alles jääb süda ja soolikad, sest süda on keelesaatana jaoks liiga soe ja soolikad on roppusid täis.

meil vähesest piisab
 
Postita kommentaar<< Home
eXTReMe Tracker

This page is powered by Blogger. Isn't yours?